notulen BOZ,

Notulen BOZ goedgekeurd
05 augustus 2014

Aanwezig: Jan Mooij (opz.), Gilbert Heuts (uitv.), Fred van Tankeren ( voorzitter )
Jan Dierick , Monique Prévoo ( notulist ) Charlotte Nauta, Wil Bastings, Gertie Willems, later: Kyra van Hulzen, Mirjam Kramer

1. Vaststellen agenda
Wil Bastings aanwezig vanwege interesse in BOZ
1 a) Gertie informeert naar voortgang badkamer RS 9A.
Jan M geeft antwoord, sprake van geschil tss Jan M en Bert (email), Jan M eist excuses van Bert vóór oplevering; Gertie vraagt BOZ om oplossing in geschil, probleem tss bewoners (B en G) en firma Vreeken-Herijgers over schade en communicatie hierover, probleem rond extra werkzaamheden, uitvoering en facturatie in deze, communicatie verloopt moeizaam. Gertie en Bert hebben klacht naar bestuur gestuurd. Gertie wil in ieder geval wel weer communicatie met BOZ. Gertie krijgt eerste deel van concept notulen zodat ze kan reageren.
1b) Bezoek commissie: Mirjam Kramer, Kyra van Hulzen, Gertie Willems
Punt 9 mandaat werkgroep, inventariseren wensen leden inzake esthetische, in het oog springende zaken bij onderhoud.
Functie ci in steekwoorden ‘ondersteuning’,’draagvlak creëren’, ‘wensen inventariseren’
vb kleur radiatoren, linoleum/marmoleum, trappenhuizen. Er bestaat al veel flexibiliteit naar bewoners, moet wel werkbaar en efficiënt zijn, er kan bv een kleurenscala aangeboden worden? Wat is reëel, wat is werkbaar, moet uitvoerbaar zijn en binnen financiële plaatje passen. Eerst komende project ‘opknappen van trappenhuizen’ in November a.s.
Jan M stelt voor ná 25 jr (zelfwerkzaamheid) de uitvoering van renovatie trappenhuizen door een professioneel bedrijf te laten doen, dus nu niet in zelfwerkzaamheid.
Planning: Kyra stelt voor om als ci. aan te schuiven wanneer trappenhuizen op agenda staan.
Voorzitter vat samen, rol puur adviserend of bindende adviezen, stelt een mandaat voor.
Ci vindt dat er een stukje in het bulletin moet komen, er moet nog een naam voor de ci bedacht worden.

2. Notulen van 22 juli
notulen goedgekeurd

3. Post
Vreeken-Herijgers: 8435,25

4. Grote klussen waaronder badkamers, binnenschilderwerk, etc
Badkamers
DD 18C begonnen vandaag 5 augustus
offerte gevraagd voor keuken DD 18C

5. Opzichter/uitvoerder/offertes
Jan M :
Gesprek met firma Koch over timmerwerkzaamheden, ramen en deuren, fietsenhok
Deze firma wil dit graag doen. Eerst op uurbasis (kleine klussen, reparatie) 40,- per uur.
Betreft reguliere onderhoudswerkzaamheden.
Vooropname RS 13B, veel klachten toekomstige bewoner, oude bewoner stond destijds tijdens mutatie onder druk, besloten, bij wijze van uitzondering, dat BOZ/Gilbert de muren gaat stucken en verven.
Vanmiddag zijn Jan M en Gilbert met advocaat VWM bij hoorzitting huurci geweest,
huurci heeft 2 partijen gehoord, uitspraak binnen 6 weken, wordt vervolgd..
Uitvoerder: begint komende week aan beveiliging schuurtjes, verlichting, klachten onder controle
Ook binnenkomende email wordt behandeld
.

6. Klachten/mutaties
Bij Pomme en Carel, RS 9C, niet alles naar wens verlopen, afgesproken dat uitvoerder bij mutatie meteen eerste dag aan de slag gaat.

7. Bestuur /alv
Fred las in notulen ALV dat er een offerte bij BOZ voor slagboom ligt?
Dat is niet zo.
Jan D merkt op dat het niet aan het bestuur is offertes aan te vragen..
Gilbert: bestuur doet dat om veiligheidsbeleid met prijskaartje aan ALV voor te leggen.
Lottie: er moet bericht terug naar bestuur dat er bij ons geen offerte ligt en ons niets gevraagd is

8. actualiseren Aktie lijst / jaarverslag

9. Rondvraag & sluiting
Monique:
-wanneer badkamers Dopplerdomein gepland? Antwoord: Is niet duidelijk, kan nog enkele jaren duren.
-voorstel: gevelsteen aan buitenkant van ieder Kluster met naam van Kluster, zou wedstrijd kunnen zijn.
Wil: waarom bij bewonerslijst niet ook een plattegrondje van het gehele complex

Volgende vergadering: dinsdag 19 augustus om 20.00 uur.

Actielijst 05-08-2014

datum af vóór Actiepunt door
19.02.08 01.06.14 gebruiksaanwijzing op web Fred, uitv
13.07.10 01.06.14 bespreken kleine herstellingen/klussenwijzer BOZ
01.11.11 01.06.14 evaluatie mandaatgroep keukenvloer Thembi Fred, uitv
17.04.12 01.06.14 afspraak over archiveren opz/uitv/Lottie
10.12.13 21.01.14 kitten dilatatievoegen uitv
jaarevaluatie 2013 Fred

Aandachtspunten, nog te bespreken
mutatie-onderhoud: specificatie bewoners-deel en
vwm-deel bespreken na vakantie opzichter
beter monitoren van e-mailverkeer

Geef een reactie